OVER ONS

aXite

aXite, opgericht in 2013, is een netwerk organisatie met specialisatie om het gebied van security. Het betreft zowel fysieke- als cybersecurity en het bedrijf is betrokken bij diverse bedrijven met (cyber)security oplossingen voor vitale- en niet vitale infrastructuur.

Het bedrijf biedt diensten aan, zoals de IT Security Scan en risico- en dreigingsanalyses en ondersteuning bij impementatie van GDPR.

Hiernaast zijn de partners betrokken bij de innovatieve ontwikkeling van Location Based (cyber)Security voor industriele toepassingen voor Critical Infrastructure (zoals Airports) en productiebedrijven.

Dit is een nieuwe ontwikkeling waarbij bestaande “oude” infrastructuur in tact wordt gelaten en beveiliging met “kunstmatig intelligente” systemen wordt gerealiseerd op de laagste positie in de productie. Tevens fysieke toegangscontrole wordt hierdoor mogelijk tegen dreiging en risco van binnenuit.

De partners zijn regelmatig keynote speakers op security congressen en publiceren in diverse vakbladen over het koppelen van fysieke en cybersecurity voor vitale infrastructuur.

aXite kennis en tools

Voor efficiënte implementatie heeft aXite een specifiek op maat gemaakte tool ontwikkeld per sector en organisatie. De tool wordt succesvol ingezet omdat deze wordt gebruikt door aXite specialisten met kennis en jarenlange ervaring in het specifieke werkveld. Het betreft hier een achtergrond in het beveiligen van zowel data verwerking als operationele processen. Dit laatste is vaak van essentieel belang wanneer het juist gaat om industriële control systemen.

 

aXite mensen

Bovenstaande principe zou kunnen verleiden tot “security through compliance”. De aXite visie gaat verder. Het gaat om cyber risico management van kritische bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd kan door kennis en aandacht de efficiency van deze processen worden verbeterd.

aXite specialisten hebben dan ook ruime ervaring in het (pen)testen van zowel digitale als operationele systemen. Bij een dergelijk assessment is het van belang dat de betrokken IT security specialist zelf de meest geavanceerde pentesten kan uitvoeren. En dat gedacht kan worden vanuit professionele hackers met hun geavanceerde aanvalsmethoden.

aXite mensen hebben deze referentie en track record en kunnen organisaties§ ondersteunen bij zowel fysieke als digitale toegangscontrole.

aXite data

Systemen en applicaties zijn er niet alleen om data rond te pompen, ze zijn vooral bedoeld om de business processen te ondersteunen en te optimaliseren.    

aXite werkt, bij de introductie van nieuwe technologieën voor een organisatie, volgens haar Technology Change Management (“TCM”) benadering. De integratie van de systemen en de transitie van de organisatie naar het gebruik van de nieuwe functionaliteit wordt hiermee op een veilige en gestructureerde manier gerealiseerd. 

TCM is een planmatige aanpak en bestaat uit 3 concrete stappen met activiteiten gericht op: begrijpen van data, waarde creatie met data en realisatie.