WEERBAAR

Weerbaar: aXite recovery

Gezien snelle veranderingen, de digitale ontwikkelingen en cyber dreiging is het van groot belang snel te kunnen reageren op beveiligingsincidenten. De reactietijd op deze ontwikkelingen of incidenten moet steeds iets sneller zijn dan de snelheid van de digitalisering en de veranderingen. Deze acties moeten de basis zijn voor het mitigeren van de cyber risico’s en de bijbehorende dreiging tav de bedrijfsprocessen.

In geval er toch een beveiligingsincident plaatsvindt, dient een bedrijf maatregelen te nemen om de gevolgen van het incident te beperken en verdere incidenten te voorkomen.

In lijn met GDPR, artikel 33 melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan toezichthoudende autoriteit, moet een dergelijk incident binnen 72 uur aan betrokken instanties zijn gemeld. Hiervoor moet een actieplan en protocol gereed liggen, waarbij op basis van hetgeen hierboven in bewaking is beschreven het uitgangspunt is voor onmiddellijke actie. Hiernaast is het een vereiste om bij incidenten zoals ransomware en/of een DDOS aanval een digitale brandweer eigenlijk al paraat te hebben staan. aXite kan deze service leveren vanuit een zogenaamde Security Operations Centre (SOC), met 24/7 bewaking en paraatheid in geval van calamiteiten.