OVER ONS

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

aXite kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van aXite, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan aXite verstrekt. aXite kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM AXITE  GEGEVENS NODIG HEEFT

aXite verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit IT en/of OT gerelateerde dienstverlening.

HOE LANG AXITE GEGEVENS BEWAART

aXite bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een maand bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien wel een overeenkomst tussen u en aXite bestaat dan zullen de gegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst worden verwijderd.

DELEN MET ANDEREN

aXite verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aXite.eu. aXite zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

aXite neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door aXite verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met aXite op via info@aXite.eu Het domein axite.eu is een website van aXite en is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:

aXite
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL
The Hague
Nederland

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
58 42 32 49

E-mailadres:
info@aXite.eu