OMGEVINGSANALYSE

Omgevingsanalye: overzicht van de IT infrastructuur

Informatie- en communicatietechnologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en biedt naast economische mogelijkheden voor uw bedrijf ook nieuwe risico’s. Een gebrekkige digitale beveiliging heeft grote gevolgen.

Gebrekkige digitale veiligheid kan ertoe leiden dat bedrijfsgeheimen openbaar worden en grote storingen kunnen tot gevolg hebben dat de business continuïteit in gevaar komt.

De dreiging wordt niet alleen groter, de cyber dreiging wordt tevens ook complexer. Met name het MKB schiet volgens onderzoek tekort in adequate bescherming tegen cyber risico’s, deels omdat de kosten te hoog zijn of de materie te ingewikkeld is.

Omdat organisaties meer en meer digitaal aan elkaar verbonden raken ontstaat er onderlinge afhankelijkheid. MKB’ers zijn veelal onderdeel van een keten (de supply chain), met directe verbanden met grote organisaties. Hierdoor lopen deze “kleinere ondernemingen” grote risico’s omdat gezocht wordt naar de zwakste schakel om in te breken.

 

aXite heeft een bredere cyber security scan ontwikkeld om naar een bredere context te kijken en het bedrijf te zien als onderdeel van de keten, waarbij zich zowel binnen als buiten de organisatie bedrijfsgegevens kunnen bevinden of kritische processen kunnen plaatsvinden.

Beoordeling van 3 cybersecurity aspecten:

  • Beschikbaarheid: gebruikers hebben toegang tot het systeem
  • Integriteit: de verwerkte gegevens zijn volledig en juist
  • Vertrouwelijkheid: alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang

aXite’s service is erop gericht, om het risico op “beveiligingsincidenten” te verkleinen en, als het toch mis gaat, de gevolgen van de incidenten te beperken.