BEWAKING

Bewaking: aXite cyber control

Ieder bedrijf dat gebruik maakt van ICT heeft plichten op het gebied van cybersecurity. Ook wanneer ICT slechts een ondersteunde rol speelt in het bedrijf.

Een bedrijf heeft altijd een zorgplicht voor het beveiligen van de systemen. Een hack kan ertoe leiden dat processen worden verstoord, waarbij het bedrijf aansprakelijk is en het kan ertoe leiden dat persoonsgegevens worden ontvreemd, wat aanleiding kan zijn voor een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens ivm de wet op de datalekken en privacy.

Nadat het bedrijf de IT security scan heeft uitgevoerd zijn de risico’s van het gebruik van de ICT in kaart gebracht en wordt op basis van een kosten- batenanalyse vastgesteld welke risico’s acceptabel zijn. Verouderde software vervangen, maatregelen om netwerken te beveiligen worden uitgevoerd en de risico’s verbonden aan de gebruikte software zijn duidelijk geworden.

Efficiency bedrijfsvoering

Investeren in cybersecurity kost geld, maar leidt tevens tot voordelen. Vergroting van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de ICT verhoogt de efficiency van de bedrijfsvoering en voorkomt (reputatie) schade.

 

 

 

De wet op datalekken en privacy en de continuïteit van de bedrijfsvoering vraagt om het in control te komen en blijven van de risico’s van beveiligingsincidenten. Zo zegt GDPR, artikel 30 register van de verwerkingsactiviteiten, dat een overzicht beschikbaar moet zijn van de verwerkingsprocessen van de data en de proces verantwoordelijken. Dit wordt gecombineerd met een realtime bewaking van deze processen.

Als system integrator staat aXite hierbij een aanpak voor waarbij alle beveiligingsmiddelen worden gecombineerd tot één samenhangend geheel, ongeacht of deze functies nu afkomstig zijn van één of van meerdere leveranciers. In plaats van regelmatige updates van virusdefinities,  is er realtime uitwisseling van dreigingsinformatie tussen end-points onderling en met andere beveiligingsmiddelen van verschillende leveranciers.

Een organisatie krijgt accuraat en actueel inzicht in wie er wat binnen organisaties aanvalt en hoe dat gebeurt, in plaats van een historisch overzicht van wat er gisteren of vorige week is gebeurd. Om dit allemaal te kunnen realiseren zorgt aXite ervoor dat de beveiligingssystemen en -oplossingen van verschillende leveranciers met elkaar kunnen praten.