AXITE DIENSTEN

Overzicht

Informatie- en communicatietechnologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en biedt naast economische mogelijkheden voor uw bedrijf ook nieuwe risico’s.

aXite acces control

Ieder bedrijf dat gebruik maakt van ICT heeft plichten op het gebied van cybersecurity. Ook wanneer ICT slechts een ondersteunde rol speelt in het bedrijf.

aXite cyber control

Wanneer iemand doorgang heeft gekregen wordt hij in de gaten gehouden: waar bevindt hij zich en wat is hij aan het doen? Dit zal vooral gebaseerd zijn op gedrag.

aXite recovery

Gezien snelle veranderingen, de digitale ontwikkelingen en cyber dreiging is het van groot belang snel te kunnen reageren op beveiligingsincidenten.